Grandahl-hr.dk © 2008                    

 

 

 

 

GRANDAHL's HR udviklingscirkel og koncepter:
 

 

Virksomhedsudvikling

-fra teori til handling.

Her arbejdes med og mod virksomhedens mål og vision, konkrete handlingsplaner, udviklingsprocesser m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også Lej en HR chef" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Print venlig version  

GRANDAHL HR & COACHING  v/Annette Grandahl Larsen  telefon: +45 20 41 77 44  e-mail: annette@grandahl-hr.dk

 

 

Forandringsledelse/-parathed

Her arbejdes med ledelse, kommunikation, teambuilding, link mellem afdelinger m.m.

 

Personligt lederskabsforløb

Her indgår en række kendte ledelses-værktøjer: Coaching, Situations-bestemt Ledelse, DiSC personprofil samt den individuelle lederstil, der er afgørende for, hvordan god ledelse praktiseres.

 

Medarbejdernes ressourcer 

-Udnyttes de optimalt?

Kravene til opgaveløsningen og medarbejderne ændres over tid. Via en kompetenceafklaring

får virksomheden det fornødne overblik over medarbejdernes kompetencer samt eventuelt behov for kompetence-, karriere- eller talentudvikling.

 

Udarbejdelse af HR strategi

Har virksomheden en HR strategi, som understøtter forretningsstrategien?

Er der behov for at fastholde eller udvikle mål, visioner og missioner for virksomheden

 

Strategisk

kompetenceudvikling/-afvikling

Hvilke kompetencer har virksomheden

brug for i fremtiden? Er der behov for

udvikling af eksisterende med-

arbejdere, rekrutteringaf nye

medarbejdere eller afvikling af

medarbejdere. 

 

Udarbejdelse af personale-håndbog

- tilpasset virksomhedens behov

Giver det nødvendige overblik over medarbejderinformationer og retningslinjer, hvilket minimerer problemer og omkostninger samt optimerer trivslen.

 

Udarbejdelse af MUS værktøj

Der sikrer, at samtalerne bliver systematiske

og udviklende for både medarbejderne og virksomheden, herunder implementering og træning.