Grandahl-hr.dk © 2008                    

 

 

 

 

HR & ORGANISATIONSUDVIKLING

 

Moderne organisationer skal fra tid til anden igennem mindre eller større forandringer og disse skaber ofte en vis turbulens og usikkerhed, som der skal tages hånd om. Det kan være større sammenlægninger af forskellige enheder, nedskæringer/afskedigelser, implementering af en ny strategi eller optimering af samarbejdet mellem forskellige grupper i organisationen.

 

Min erfaring er, at ofte er ledelsen og medarbejderne ikke gearet til at håndtere forandringerne og de nye krav. Det gør, at der ofte er forskel på virksomhedens ønske om en strategisk organisations-udvikling og den daglige virkelighed.

 

Da organisationsudvikling kan være et komplekst felt, der involverer store dele af organisationen i forskellige udviklingsaktiviteter på samme tid, kan jeg opfylde virksomhedens behov for en mere systematisk involvering, hvor fokus typisk er på:

 

     Den enkelte leder – og udvikling af den individuelle ledelseskompetence

     Gruppen/teamet – og dennes kompetencer, samarbejdsprocesser og kommunikation

     Hele organisationen – hvor samspillet mellem afdelinger og/eller ledelsesniveauer sættes på dagsordenen herunder Management og strategiske vurderinger

 

Som udgangspunkt angiver virksomheden strategien og retningen for udviklingen og mit organisationsudviklingsarbejde retter sig mod at frigøre ressourcer og mobiliserer organisationens energi i den samme retning og jeg ved hvordan ledere og medarbejdere kvalificeres til at omsætte strategien til handling.

 

Jeg tilbyder følgende HR koncepter:

     Udvikling af en HR strategi, understøtte virksomhedens strategi af de menneskelige ressourcer

      Målrettet rekruttering herunder:

o     Udarbejdelse af jobprofil / Ansættelsessamtaler

o     Personligheds test, certificerede i Thomas international, PI, DISC

      Medarbejderudviklingssamtaler tilpasset virksomhedens specifikke behov

      Teamudvikling, motivation & trivsel

      Kompetence afdækning / afklaring af evt. gabs, hvem gør hvad, er der styr på funktionsbeskrivelserne?

      Diverse organisations- og afdelingsudviklende workshops og undervisning

      Afvikling af medarbejdere: Fratrædelsessamtaler, Individuel coaching og outplacement

      Ved større afskedigelser: Induviduelle samtaler og personlige handlingsplaner, oprettelse af jobkontor, Jobsøgningskurser –de psykologiske/mentale og praktiske forhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Et menneskes eller en organisations vækst- muligheder er i høj grad

påvirket af dens forståelse

og grundlæggende holdning til sig selv og sine omgivelser”.

-ukendt.

 

 

 

 

 

      

 

GRANDAHL HR & COACHING  v/Annette Grandahl Larsen  telefon: +45 20 41 77 44  e-mail: annette@grandahl-hr.dk