Grandahl-hr.dk © 2008                    

 

 

 

 

ENNEAGRAMMET

 

Enneagrammet er en flere hundrede år gammel psykologisk model, der inddeler menneskets personligheder i ni hovedtyper. Ordet Enneagram kommer af græsk, hvor ”ennea” betyder ni, og ”gram” betyder model. Det er således en model, der beskriver ni persontypers karakteristiske tanke-, motivations- og reaktionsmønstre samt beslutningsprocesser.

Enneagrammet hjælper os således til, at forstå vores egne og andres personlighedsmønstre og kan dermed hjælpe os med, at forstå os selv og vores omgivelser bedre. Jeg anvender ofte Enneagrammet når jeg arbejder med Teams, medarbejdere og ledere.

Med Enneagrammet har du mulighed for:

·         At opdage dine essentielle værdier/overbevisninger/ mønstre

·         At motivere individuelt, målrettet og præcist både dig selv og andre

·         At skabe rummelighed over for mennesker, vi normalt føler os langt væk fra i værdier

·         At få dit budskab igennem første gang

·         At håndtere konflikter og løse problemstillinger

·         At give positiv feedback også i stressede situationer

·         At skabe personlig vækst og udvikling for dig selv og andre

·         At skabe fælles værdier og mål for et team

 

Enneagrammet kan blandt andet bruges i forbindelse med:

·         Sammensætning af velfungerende Teams og projektgrupper

·         Strategisk karriereplanlægning

·         Leder- og medarbejder kompetenceudvikling

·         Kommunikation, Coaching og supervision

·         Håndtering af konflikter, mobning, misforståelser

·         Forandringsprocesser: organisationsudvikling, nytænkning, opgaveløsning, effektivitet, fusioner, sammenlægninger og afskedigelser

·         Karriereanalyse

·         Samarbejde imellem chef, medarbejder, kollegaer

·         Til Team Care ansvarlighed over for hinanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Enneagram modellen

GRANDAHL HR & COACHING  v/Annette Grandahl Larsen  telefon: +45 20 41 77 44  e-mail: annette@grandahl-hr.dk