Grandahl-hr.dk © 2008                    

 

 

 

 

Coachuddannelse: "Coaching for ledere"

-Få en statsanerkendt eksamen i Coaching på merkonom/ akademiniveau, der er kompetencegivende til 10 ECTS point samt med mulighed for at søge SVU godtgørelse

 

 

Formål

Med coachuddannelsen har du mulighed for at styrke dine ledelsesmæssige- og kommunikative kompetencer og derved skaber personlig engagement og udvikling. Du får redskaber til at udøve systematisk coaching i forskellige organisatoriske kontekster. Mange virksomheder benytter coaching som en central del af deres virksomhedskultur til at højne kvaliteten og effektiviteten, hvilket er vigtigt i en dynamisk og foranderlig hverdag.

 

På Coachuddannelsen opnår du

·         Viden og færdigheder om coaching og for den organisatoriske kontekst samtalen indgår i

·         Konkrete og brugbare værktøjer til at gennemføre en coachingsamtale i ledelsessammenhænge

·         Værktøjer til at motivere dig selv og andre

·         Personlig og faglig udvikling

·         Kendskab til forskellige personlighedstyper

·         Kompetence løft i forhold til fremtidens krav om, at kunne navigere i en foranderlig hverdag og udvise en coachende lederstil

  

Forløbet 

Coachuddannelsen er en modulopbygget eksternat uddannelse bestående af 3 moduler a 3 dages varighed samt 1 times personlig sparring, tilegnet dine coaching færdigheder i egen organisation, underviseren kommer således ud på din virksomhed og giver dig personlig feedback/sparring. Uddannelsen afsluttes med en statsanerkendt eksamen i coaching på merkonom/akademiniveu.

 

Der undervises alle dage fra kl. 9-15.30. Undervisningsformen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser samt tid til refleksion, videndeling og erfaringsudveksling. Modulerne afholdes cirka hver 3. uge således at der mellem modulerne er tid til træning.

 

Modul 1 – Dig som Coach

Her fokuseres på hvad coaching er samt dig og din rolle som coach

·         Hvad er coaching herunder beslægtede roller

·         Organisationsforståelse og forståelse af den kontekst samtalen indgår i

·         De 5 klassiske grundelementer i coaching

·         Din identitet som coach – egentilstand, rapport, etik

·         Kommunikation og kropssprog

·         Mål, ønsker og værdikæder – problemet er ikke altid problemet

·         Etik

 

Modul 2 – Bryd igennem

Her fokuseres på at finde helt ind til kernen af udfordringen. Hvilke vaner, mønstre og overbevisninger er det, som støtter eller forhindrer dig i at nå dit mål? Fokus på personlighedstyper.

·         Personlighedstyper –DISC, bevidstgørelse af menneskers forskelligheder og styrkelse af dine ledelseskompetencer i forskellige kontekster

·         Mønstre, vaner, strategier og overbevisninger

·         Din historie – fra tilskuer til spiller i livet

·         Forhindringer og motivation

·         Sproglige færdigheder og spørgeteknik

 

1 times personligt sparring i egen organisation

Tilegnet dine coaching færdigheder i egen organisation, underviseren kommer ud på din virksomhed og giver dig personlig feedback og sparring.

 

Modul 3 – Skab positive forandringer

Her fokuseres på at skabe positive og værdifulde forandringer og nye alternativer samt hvordan business coaching kan benyttes i forhold til lederens kompetenceområder.

·         Organisatorisk coaching og lederens kompetenceområder

·         Organisationsforståelse – forståelse for den kontekst coachingsamtalen indgår i

·         Nye alternativer

·         Moddeling – lær af egne og andres succes

·         Action/handlingsplan

·         Økologicheck

 

Afsluttende eksamen

Uddannelsen afsluttes med en statsanerkendt eksamen og kompetencegivende til 10 ECTS Point.

 

Hvem henvender coachuddannelsen sig til? 

Coachuddannelsen henvender sig til ledere, mellemledere, HR-konsulenter, projektledere, der ønsker at anvende coaching som en naturlig del af hverdagen og arbejde med personlig udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsen udbydes for:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

GRANDAHL HR & COACHING  v/Annette Grandahl Larsen  telefon: +45 20 41 77 44  e-mail: annette@grandahl-hr.dk