Grandahl-hr.dk © 2008                    

 

 

 

 

UNDERVISNING OG WORKSHOPS

 

Min store passion er udvikling af mennesker. I min undervisning lægger jeg vægt på at skabe tillid og have respekt for den enkelte. Jeg tilstræber således at skabe overensstemmelse mellem værdier og adfærd.

 

Inden jeg underviser i virksomheder, erhverver jeg mig stor indsigt i organisationens kultur og skaber derved engagement og loyalitet overfor overordnede visioner, værdier, mål og strategier.

Undervisningsformen vil typisk veksle mellem teori, praktiske øvelser, aktiviteter, leg, træning parvist og i mindre grupper samt individuelt arbejde. Denne vekselvirkning betyder, at deltagerne hele tiden får mulighed for at diskutere og forholde sig til emnerne, som gennemgås. Det tilstræbes at anvende eksempler fra deltagernes egen dagligdag.

 

Sammensætningen af metoder/værktøjer afhænger af, hvilke der bedst fremmer det ønskede udbytte, og som bedst muligt tilgodeser de mange læringsbehov, der er til stede blandt deltagerne.

 

Jeg holder workshops og underviser i:

 

         Ledelse og kommunikation

         Enneagrammet

         DISC personprofil

         Forandringsparathed

         Coaching

         Kunden i centrum

         Situationsbestemt Ledelse

         Train the trainer

         Jobsøgningskurser

         Diplomuddannelsen i Ledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhed:

I samarbejde med KEA har jeg mulighed for at tilbyde kurser med VEU-godtgørelse samt SVU-godtgørelse.

 

Yderligere underviser jeg på KEA's statsanerkendte

Coachuddannelse

samt for UCC Professionshøjskolen i

Diplomuddannelsen i Ledelse

 

 

 

 

 

        

GRANDAHL HR & COACHING  v/Annette Grandahl Larsen  telefon: +45 20 41 77 44  e-mail: annette@grandahl-hr.dk